Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Kontingentfrihed forlænget

16.03.2017

FDF Landsmøde 2016 vedtog at forlænge forsøgsordningen med kontingentfritagelse for 0-4 årige.


Familiearbejdet i FDF er stadig i vækst, og derfor var det et enigt landsmøde, som vedtog at forlænge forsøgsordningen med kontingentfritagelse for børn op til og med 4 år. 

Retningslinierne er således stadig følgende: 

Børn 0-4 år

Indmeldes i medlemssystemet Carla og betaler mindst 75 kr. i kontingent til kredsen. Kredsen er fritaget for at betale kontingent til landsforbundet for børn 0-4 år jævnfør landsmødevedtagelsen om kontingentfritagelse fra 2014.  

Børn 5 år og opefter

Indmeldes i Carla på almindelige medlemsbetingelser og opkræves det af kredsens lokalt fastsatte kontingent.

Forældre deltager i familieaktiviteten uden medlemskab af FDF, og oprettes i Carla som barnets kontaktperson eller som eksterne personer. Kredse kan opkræve en deltager- eller forbrugsbetaling fra forældrene for deltagelse i aktiviteten. Ønsker forældrene at blive meldt ind, sker det på almindelige medlemsbetingelser for voksne medlemmer.